TẬN HƯỞNG HOÀN TRẢ KHÔNG GIỚI HẠN CHO CASINO ĐẾN 0.8%

TẬN HƯỞNG HOÀN TRẢ KHÔNG GIỚI HẠN CHO CASINO ĐẾN 0.8%

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH:

  • - Chương trình được áp dụng cho tất cả các thành viên tham gia trò LIVE CASINO.

  • - Tiền hoàn trả dựa trên tổng tiền cược hợp lệ cho tất cả sản phẩm LIVE CASINO trên 888b.

  • - Tiền hoàn trả sẽ được tự động cập nhật mõi ngày cho hội viên. Thời gian gửi đến hội viên là từ 16:00:00 - 16:59:59 GMT +7.
  • - Không có giới hạn trên cho tiền hoàn trảCHI TIẾT HOÀN TRẢ:

Tỷ lệ hoàn trả được áp dụng như sau:

HOÀN TRẢ NGÀY
LIVE CASINO
Hội Viên Thường
0.4%
Hi Viên Đồng
0.5%
Hội Viên Bạc
0.6%
Hội Viên Vàng
0.7%
Hội Viên Kim Cương
0.8%


ĐIỂU KHOẢN:

  • - Tiền hoàn trả chỉ được tính trên tiền cược hợp lệ cho tất cả các trò Live Casino trên trang 888b.

  • - Tất cả các tiền cược vi phạm tiêu chuẩn của sản phẩm đều không được tính trong khuyến mãi này

  • - Tất cả các tiền hoàn trả đều phải trải qua 1 vòng cược.

  • - Tiền hoàn trả dựa trên các vé cược được thanh toán của ngày hôm qua. Ví dụ, tiền hoàn trả ngày 2 tháng 1 sẽ được tính dựa trên tất cả các vé cược hợp lệ đã đươc thanh toán từ 00:00:00 đến 23:59:59 ngày 1 tháng 1.

  • - Các qui định chung đều được áp dụng